PRAKSISUDVIKLING I DAGTILBUD

BROBYGNING mellem hverdagspraksis og værdier samt mål Med udgangspunkt i jeres behov og mål tilbyder jeg at igangsætte og facilitere et udviklingsforløb med formålet om at styrke og udvikle jeres hverdagspraksis som reflekterende praktikere. Vekslen mellem dialog, refleksion og træning i hverdagen er den grundlæggende metode. Blandt andet via visuelle dialogkort, der sætter fokus på typiske situationer og dilemmaer i hverdagens samspil. I udvikler og evaluerer jeres praksis ved forskellige typer af situationsanalyser: Fx ved at zoome ind og ud på konkrete situationer, undersøgelse af hvilke handlemuligheder jeres adfærd skaber, og hvilke værdier og holdninger jeres adfærd har afsæt i. Har du lyst til at vide mere, kontakt mig på: info@yndlingsunger.dk Glæder mig til at høre fra dig. Sofie Henriksen Indehaver af YndlingsUnger.dk, mor til to børn, midt i 40’erne og gift. Bred praksiserfaring: projekt-, drifts- & forandringsledelse, konceptudvikling, facilitering, uddannelsesforløb, tværfagligt samarbejde m.m.. Kandidatgrad i pædagogisk psykologi, bachelorgrad i Uddannelsesvidenskab, diverse lederuddannelse m.m....
Read More