Tilblivelse af bogen: Blik for samspillet. Reflekterende dialoger om hverdagens samspil i dagtilbud

Tilbage i 2016 rakte jeg ud til børnepsykolog og forfatter Margrethe Brun Hansen med ønsket om faglig sparring. Jeg havde netop stiftet min virksomhed YndlingsUnger.dk og havde flere kursus opgaver i dagtilbud i ordrebogen, og jeg havde brug for praksisnær vejledning. Margrethe sagde dælme ja til at give mig sparring. Samarbejdet udviklede sig, og vi har nu skrevet arbejdsbogen ”Blik for samspillet” om relationer og hverdagens samspil i en pædagogisk praksis.

Bogen er blandt andet baseret på et visuelt dialogværktøj, som jeg havde udviklet i 2015. Værktøjet indeholder 144 samspilssituationer i dagtilbud – samspil mellem barn og pædagog, pædagoger imellem samt pædagog og forældre. Med brug af værktøjet har jeg afholdt workshops med pædagoger, pædagogiske ledere og forældremøder, hvor fokus på forståelse for hinandens forskellige perspektiver og at udvikle den pædagogiske praksis var centralt.

Sagt om værktøjet:

”Meningsgivende værktøj, meget genkendelige dilemmaer – praksisnær pædagogik”, Klyngeleder. |”Hvorfor har jeg ikke opfundet det? Der er så stort behov for at dykke ned i hverdagen”, Udviklingskonsulent i kommune. | ”Det er så konkret og enkelt – lige til at gå til. Stærkt at det er koblet til temaer”, Leder af børnehus. | 

”Gennemarbejdet, spændende og nemt at gå til og tilpasse i omfang”, Teamleder af familiekonsulenter i kommune. | ”Minder om praksisfortællinger – men med mulighed for at holde det én meter fra kroppen – valgfrit at gøre det personligt, hvilket gør det nemt at komme i gang, da det er ufarligt”, Klyngeleder. |

”Vigtigt at begynde med ”rene” tegninger – hvor alle retningsgivende ord ikke forstyrrer”, Lektor v/AU, ekspert i facilitering. | ”Nemt at få indsigt i hvad mine kolleger er optaget af og tillægger betydning”, Klyngeleder. | ”Intuitivt og nemt at komme i gang”, Pædagog. ”Jeg ser mange muligheder fx ved ansættelse af nye medarbejdere”, Klyngeleder. | 

”Stærkt med perspektivskifte igen og igen – som er vitalt for vores arbejde med børn”, Stuepædagog. | ”Værktøj der kan bruges til videndeling og øge kendskabet til hinanden”, Klyngeleder. | ”Det er et værktøj jeg tit har brug for” Leder af børnehus for vuggestue og børnehave. | 

”Mulighed for at koble praksis og teori – levende og forståeligt værktøj”, Lektor v/AU, pædagogisk psykologi. | ”Spændende refleksionsværktøj – meget intuitivt” Leder af vuggestue og børnehave. | ”God inspiration til at udvikle en refleksionskultur i institutionen” Leder af børnehave.

Bogen støtter læserne i at sætte tiden i stå og reflektere over hverdagen. Vi har som mennesker alle brug for at blive støvet af – få hjælp til at stoppe op for en stund og reflektere over vores hverdagspraksis. Hverdagen indeholder mange dagsordner, der hiver i os. Vores hjerne skubber på til at gøre det, som vi plejer eller det som umiddelbart virker nemmest. Rutiner opstår, og nogle af dem har ikke afsæt i vores værdier og pædagogiske ståsted. Men derimod rutiner som handler om at overleve hverdagen på den korte bane.

Med respekt for hverdagen – så fortjener den løbende, at få besøg af vores kritiske blik. Herved får vi mulighed for at øge indsigten i det, som vi gør – og øge bevidstheden om vores autopilot – som handler om, at meget af vores adfærd sker uden, at vi stopper op og reflekterer, men derimod at vi handler på baggrund af vores impulser og levede erfaringer.

Med formålet om at I tager stilling til Jeres hverdagspraksis – tilbyder bogen:

  • at skabe ”forstyrrelser” og støtte jer i at få et blik udefra på jeres hverdagspraksis
  • sætte ord på handlinger og tanker om jeres praksis
  • skabe nye rutiner og opmærksomheder, der er baseret på jeres mål og ønsker for praksisudvikling
  • at støtte Jer i at udvide jeres tænke- og handlemåder
  • skabe viden, der kan understøtte udviklingen af jeres praksis fremover

God arbejdslyst (-;