Banner Shadow

Tilblivelse af bogen..Blik for samspillet.

Sagt om…. kurser, foredrag, workshops og ledersparring

Sofie Henriksen

PRAKSISUDVIKLING I DAGTILBUD – BLIV ENDNU BEDRE SAMMEN

BROBYGNING mellem hverdagens praksis og jeres pædagogiske forståelse og tilgang
Med udgangspunkt i jeres behov og mål tilbyder jeg at tilrettelægge og facilitere et udviklingsforløb i jeres dagtilbud. Formålet med forløbet er at styrke og udvikle jeres hverdagspraksis som lærende og reflekterende praktikere.

Forløbet kan fx tage udgangspunkt i bogen “Blik for samspillet – Reflekterende dialoger om hverdagens samspil i dagtilbud”, og vil indeholde en vekslen mellem dialog, refleksion og træning i hverdagen. Bogen har jeg skrevet i samarbejde med børnepsykolog og forfatter Margrethe Brun Hansen (forfatter til bl.a. “De kompetente forældre” og “Rød Stue kalder”).

Bogen er en arbejdsbog, som indeholder mere end 100 praksisfortællinger, hvoraf de 35 er tegninger. Bogen  giver dig og dine kolleger en metode til at skærpe jeres blik for samspillet i jeres dagtilbud – både med børnene, forældrene og kolleger.

Her kan du læse bogens første kapitel

Bogen udkom i 2020 ved forlaget Dafolo og du kan bestille bogen her:

https://www.dafoloforlag.dk/dk/dagtilbud/vuggestue/blik-for-samspillet-reflekterende-dialoger-om-hverdagens-samspil-i-dagtilbud–7356

TIL ØRERNE

Podcast pædagogisk kvarter. Socialt Indblik.

Afsnit 66: Samspillet med børnene er en nøgle til trivsel. Udkom 29. januar 2024

Afsnit 67: Det kræver tryghed at turde se på sin egen praksis. Udkom 5. februar 2024

Fra bogens forord af Louise Klinge, ph.d., børne- og skoleforsker samt forfatter:

“Forfatterne bidrager til at styrke læsernes indsigt i mennesker – store som små – og vores relationer til hinanden, og samtidig beriges man af, at bogen er fængende, rørende og praktisk anvendelig.”

Hanne C. Markussen, pædagog og arbejdsmiljørepræsentant har også læst bogen, og hun siger:

“Jeg var helt høj efter læsningen af Sofies og Margrethes inspirerende bog. Bogen tager fat i det mest essentielle: vores ageren som pædagogisk personale. Hoved fokus er på refleksion i den pædagogiske praksis, og det stemmer ligeledes utroligt godt overens med vores rolle som faglige fyrtårne. Den kan med lethed anvendes som et ideelt værktøj i arbejdet hermed.

Alle ansatte burde være så privilegerede at få denne bog, da den både er meget enkel og let anvendelig.

Jeg giver hermed alle bogens 274 sider min varmeste anbefaling.”

Bente Søfeldt, dagplejepædagog har også læst bogen, og hun siger:

Blik for samspillet er en meget velskrevet og let forståelig bog. Med sine tegninger, praksisfortællinger og generelle beskrivelse af det pædagogiske relationsarbejde bidrager den som egnet pædagogisk opslagsværk og redskab i både institutioner og dagpleje.

Det er en bog, der giver tydeligt blik for det enkelte barns behov, og hvordan handlinger fra omverden påvirker børnenes udvikling og trivsel”.

Podcast udkom 2020: Samspil og relationer i dagtilbud. Margrethe og jeg taler om bogen: https://bit.ly/2GB1m3e